Skip to content

MİSYON VE VİZYON 

Misyon

Gazetecilik mesleğinin etik ve ilkelerinin korunarak herkesin bilgi edinme ve doğru haber alma hakkının sağlandığı, hukukçuların gazetecilerin mesleki haklarını demokratik bir anlayış içerisinde ele aldığı, ifade ve basın özgürlüğünü sağlandığı bir Türkiye ile; çağdaş, demokratik, özgür bir hukuk anlayışının geliştirilmesi, yerleşmesi ve uygulanması; toplumun ve bireyin gelişimi önündeki kısıtlayıcı hukuk norm ve uygulamaların kaldırılması; adil ve demokratik bir yargı sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması; toplumda ve bireylerde ulusal ve uluslararası mekanizmalar çerçevesinde hukuk ve hak arama bilincinin geliştirilmesini hedefler.

Vizyon

Gazetecilik mesleğinin etik ve ilkelerinin kurumsallaşmasına katkı sağlamak, basın yasası ve gazetecilik haklarını hukukçuların gündemine taşımak, doğru haber alma hakkının Türkiye gündemine taşınmasına katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan gazetecilik mesleğiyle ilgili hak ve düzenlemelerin öğrenilmesi ve geliştirme bilincinin oluşturulmasını amaçlar. Yanı sıra toplumun ve bireyin gelişimi önündeki kısıtlayıcı hukuk norm ve uygulamaların kaldırılması; adil bir yargı sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması; toplumda ve bireylerde ulusal ve uluslararası mekanizmalar çerçevesinde hukuk ve hak arama bilincinin geliştirilmesini amaçlar. Ayrıca başta basın ve hukuk alanında çalışan ve yine alan ile ilgisi olan tüm meslek grupları ve kişilerin ortak bir tutum sergilemesini sağlamak ve hak arama bilincini yaygınlaştırmak, güncel hukuk tartışmaları gerçekleştirmek ve toplumun ihtiyaçlarını katılımcı bir yöntem ile belirlemek, norm değişikliklerini takip etmek, yasa yapma süreçlerinde temel hak ve özgürlükler çerçevesinde çalışmalar yapıp tavsiyede bulunmayı amaçlar.

 

 

 

 

 

 

 

English EN Kurdish (Kurmanji) KU Turkish TR