Skip to content

TÜM YAZILAR

HAKİKAT SONRASI ÇAĞDA HAKİKATİ SAVUNMAK

Oxford Sözlüğü, 2016 yılında Brexit ve Donald Trump’ın popülist zaferinden sonra yılın kelimesini belirledi; Post-Truth. Daha sonra bütün bir çağı tanımlayacak olan Post-Truth, hakikat sonrası idi. Aslında bir noktada çelişkiler çağı.

YENİDEN KİMLİKLENDİRME SURETİYLE KİŞİLİKSİZLEŞTİRME PRATİĞİ: KAPATMA

Tarihten bugüne insanlığın geldiği noktaya baktığımızda bir hayli yol alındığını görebiliriz. Özellikle tür olarak insana baktığımızda evrimin vermiş olduğu hakları sonuna kadar kullandığını ve bugünün ‘modern’ dünyasına ulaştığımızı görürüz. Bunca değişime ve gelişime karşın

VARLIĞIN MEKÂNI/MEKÂNIN VARLIĞI: HAFIZA

Hafıza, çıkış kaynağı olarak bir insanın yaşadığı ya da çeşitli yollardan öğrendiği bilgileri akılda tutabilme becerisi olarak literatüre geçmiştir. Hafıza, günümüzde daha farklı anlamlar yüklenerek günlük hayatımızda yerini almıştır. Çevremizdeki etkileşimler sonucu ortaya çıkan veriler, duyularımızla algılayıp beynimizde izler bırakarak kaydolmaktadırlar.

BASIN TARİHİNDE KÜRT KADIN GAZETECİLİĞİ

Medya, dünyada yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak tanımlanırken, günümüzde ideolojilerin kendilerini var etme ve toplumsal refleksleri harekete geçirme ya da durdurma amaçlı kullanımları dikkate alındığında birinci güç olarak değerlendiriliyor.

Barolar ve İnsan Hakları

Avukatlık Kanunu’nda da belirtildiği gibi hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumak Baroların temel amaçları arasında olmalıdır.

 

İLETİŞİM HAKKI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA MEDYA

Bilgi çağında olmamızın bunda etkisi oldukça fazladır. İnsanın bilgi edinme hakkı olarak kendini dayatan bu durum, modern toplumu, özgürlük kavramını yeniden yorumlamaya itmektedir. İletişim ve iletişim hakkı gibi kavramlar da bu noktada ele alınmayı zorunlu kılmaktadır.

 

Adalete arayışına tanıklık ederek adaletsizliğe maruz kalmak

Farklı düşünenler, Kürt sorununda devletin çizdiğisınırların dışına çıkan siyasetçiler, insan hakları savunucuları, farklı ve eleştirel haber yapan gazeteciler için adliyeler son dönemin zorunlu uğrak yerlerinden biri haline geldi.

 

Bir ‘imkân’ olarak ifade özgürlüğü ve ‘inkâr’ olarak sansür

İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumda temel hak ve özgürlüklerin varlık alanı bulabilmesinin başat koşullarındandır. Hem ifade edenin söylem gücü hem de ifadeye konu olan olay ve/veya kişilerin kendilerini ifade ediş imkânı demokratik toplum ve yapıların gelişim ve ilerlemesinin imkânını taşır.

English EN Kurdish (Kurmanji) KU Turkish TR